Het college neemt kennis van de schriftelijke mededeling Monitoring zorgkosten Sociaal
Domein eind 2020/start 2021 en stuur deze door naar de raad voor kennisgeving.

Vorig artikelSchriftelijke mededeling
Volgend artikelPlan van aanpak stip op de horizon BBS