Waterschap Vallei en Veluwe start met inspraakprocedure Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027.
Het Blauw Omgevingsprogramma (BOP) stond voorheen bekend als het waterbeheerprogramma. Elke 6 jaar stelt hetwaterschap een nieuw programma vast om te bepalen waar zij aan gaat werken. Vorig jaar heeft het waterschap het ontwerp Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027 opgesteld. Dit is een programma dat is ontwikkeld met maatschappelijke partners en het gebied als uitgangspunt heeft. Het ontwerp BOP ligt tot 1 mei ter inzage.
U kunt een kijkje nemen op de website www.bovi2050.nl/BOP.

Vorig artikelDigitale huisartsenpost in Eemland
Volgend artikelConnecting Lights