De “Stichting Streekomroep Eemland1”, streekomroep voor de regio Eemland waarin de lokale omroepen van Amersfoort (EVA), Baarn (RTV Baarn), Bunschoten (LOS) Leusden (EVA) en Soest (Radio Soest) samenopgaan, heeft bij het Commissariaat voor de Media de zendmachtiging aangevraagd.
De vier omroepen kennen elkaar al langere tijd. Besloten is om de bestaande samenwerking te intensiveren in de streekomroep Eemland1. Hierdoor wordt het mogelijk om kosten te besparen en ontstaat er ruimte voor professionalisering en grotere journalistieke slagkracht. Bij de omroepen is al veel ervaring met het maken van radio en TV en producties op internet. Door bundeling van krachten en uitwisseling van ervaring kan een groter bereik worden gerealiseerd. ‘Wij werken nu vooral met vrijwilligers, maar in Eemland 1 gaan we ook met professionals werken. Deze kunnen samen met de vrijwilligers nieuwe mogelijkheden ontwikkelen’, aldus Hans Groot, interim-voorzitter van Eemland 1. ‘Een belangrijk voordeel is dat ze goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in Eemland, ze zitten als het ware in de haarvaten van de plaatsen waar ze wonen en werken’.
Professionalisering van de vrijwillige medewerkers en innovatie zijn speerpunten voor Eemland 1. Voor vrijwilligers betekent dit dat ze de mogelijkheid krijgen om zich verder te scholen op journalistiek en technisch gebied in de ‘Eemland 1 Academie’. Door het bieden van stagemogelijkheden en het samen met vrijwilligers in projecten te werken, snijdt het mes aan twee kanten. Innovatie wordt via de opleidingen ingebracht, ervaring wordt vanuit de vrijwilligers aangeboden.
Eemland 1 staat midden in de maatschappij. Er is al veel samenwerking met overheden, maatschappelijke en culturele organisaties, zorginstellingen en bedrijven. Eemland 1 is een multimediaal platform. Naast internet en sociale media biedt Eemland 1 ook programma’s op de traditionele kanalen als radio en TV. Hans Groot: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat wij juist door deze mediamix voor alle doelgroepen van betekenis kunnen zijn. Ouderen en jongeren kunnen hun eigen kanalen gebruiken om de informatie tot zich te nemen. Deze brede mediamix is een van de sterke punten van Eemland 1. “

Vorig artikelBiogascentrale moet dicht
Volgend artikelMarijn Ornstein dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe