Het college heeft besloten, om de opdracht voor de dienst “Onderhoud gazons Gemeente Bunschoten 2021-2022” voorlopig te gunnen aan de inschrijver met de Beste Prijs Kwaliteitsverhouding. Wanneer er geenbezwaren ingediend worden binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen, zal overgegaan worden tot definitieve gunning.

Vorig artikelSergio Kozjak verlengt contract
Volgend artikelOmgevingsvergunning