Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.
Via het Omgevingsloket Onlinekunt u kijken of u een vergunning nodig hebt, een vergunning aanvragen of een melding doen. Ook krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.
De gemeente publiceert de vergunningaanvraag, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren. Vervolgens wordt uw aanvraag beoordeeld. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als de vergunning is verleend, wordt dit gepubliceerd en volgt een bezwaartermijn van zes weken. Als deze termijn verstreken is en er geen bezwaar is ingediend, mag u beginnen met de werkzaamheden.
Als u een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, worden leges in rekening gebracht.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning? In het gemeentehuis staat een digitale dienstverleningszuil, waar u (wanneer nodig met hulp) een vergunning kunt aanvragen.

Vorig artikelGunning opdracht “Onderhoud gazons”
Volgend artikelOeverzwaluwen in Vebowand