Het Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) is geactualiseerd naar de actuele stand 31-
12-2020. Aan de hand van de resultaten van 2020 en de verwachte prognoses voor de
komende jaren zijn de diversegrondexploitaties doorgerekend. Het college heeft ingestemd
met het MPG 2020 en stuurt het ter vaststelling door naar de raad.

Vorig artikelSubsidievaststellingen in Coronatijd
Volgend artikelTONK