Wethouder Van Asselt wordt gemandateerd om bij de verzoeken subsidievaststelling 2020 tot
€ 50.000,- namens het college, in die gevallen waar dat nodig is, artikel 27
(hardheidsclausule) van de AlgemeneSubsidieverordening Bunschoten 2011 toe te passen.
Bij de afwikkeling van subsidies is het toepassen van de hardheidsclausule de geijkte manier
om onder voorwaarden met bijzondere situaties om te gaan, en daar waar nodig
maatwerkafspraken te maken.

Vorig artikelUit de oude doos
Volgend artikelMeerjaren Prognose