Er is onder ouders op christelijke scholen onrust over het koningsspelenlied ‘Zij aan zij’.
In de tekst staat het woord ‘Jiggyjig’ en dat betekent in straattaal ‘geslachtsgemeenschap’. Kinderen voorkinderen bedoelde er een danspasje mee.
Ter ere van de verjaardag van koning Willem-Alexander is dit lied gemaakt. Een lied met een typische Kinderen voor Kinderentekst. Wat je ook doet, wie je ook bent, hoe je er ook uitziet, je mag meedoen! Het liedje sluit heeft in dit geval aandacht voor genderneutraliteit. Daar is bewust voor gekozen, omdat iedereen mee mag doen en zichzelf mag zijn, of je jongen of meisje bent, of als je je geen van beiden voelt.
Dit gegeven leidde op christelijke scholen al tot onrust, maar toen iemand op instagram postte, dat het woord jiggyjig geslachtsgemeenschap betekent en dat dus de zin ‘ik ben hier en jij bent daar. De jiggyjig doen we met elkaar’ betekent dat kinderen dus met elkaar zingen: ‘geslachtsgemeenschap doen we met elkaar.
Veel ouders willen niet dat hun kinderen dit zingen en verschillende basisscholen hebben al besloten het lied niet te laten zingen.
De makers van het lied betreuren de ophef en laten weten dat dit nooit de bedoeling was. Ze bedoelden danspasjes en wisten niet dat ‘jiggyjig’ in Indonesische straattaal iets heel anders betekent. Hoewel ze toegeven dat, als er meer research was gedaan het woord niet gebruikt zou zijn, maar dat het nu niet meer aangepast wordt.

Vorig artikelValse vaccinatiemail in omloop
Volgend artikelVorst op komst