Het college vindt het belangrijk om kinderen te betrekken bij de gemeente. Daarom heeft het
college besloten om jaarlijks een kinderburgemeester in de gemeente Bunschoten aan te
stellen. Dit zal voorhet eerst in het schooljaar 2021 – 2022 plaatsvinden. De
kinderburgemeester zal worden gekozen uit groep 7 van het basisonderwijs en heeft vooral
representatieve taken. Daarnaast kan de kinderburgemeester een eigen speerpunt
inbrengen

Vorig artikelNationale Buitenlesdag
Volgend artikelOmgevingsvergunning