Het college heeft het raadsvoorstel voor de herziening van het bestemmingsplan
Spakenburg-Centrum vastgesteld. Deze herziening heeft betrekking op de wijziging van het
gebruik van het gebouw op de landtong(Kerkermaat 11).

Vorig artikelOmgevingsvergunning
Volgend artikelUtrechtse volwassenen in Donorregister