De geactualiseerde regiovisie Voor een Veilig Thuis is door het college vastgesteld. De visie beschrijft het kader, uitgangspunten en speerpunten bij het streven naar een veilig thuis voor alle volwassenenen kinderen in de provincie.
Deze visie geldt voor de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Deze gemeenten werken samen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle 26 Utrechtse gemeenten stellen deze regiovisie vast. Gemeenten geven hier lokaal, regionaal en in de bovenregionale samenwerking uitvoering aan.

Vorig artikelVerkeersbesluit aanwijzen (woon)erf Bosmanshof
Volgend artikelTekenbeet en wat te doen