Het college heeft besloten om het doodlopende gedeelte van de Bosmanshof (inbreidingsplan Het Ensemble), vanaf huisnummer 22 aan te wijzen als (woon)erf. Hierdoor mag er alleen in de parkeervakken geparkeerdworden en geldt er een snelheidslimiet van 15 km/uur.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na publicatie bezwaar worden ingediend bij het College van burgenmeester en wethouders van de gemeente Bunschoten.

Vorig artikelVreemde tulp
Volgend artikelRegiovisie Voor een veilig thuis 2020