Het college stelt het afwegingskader incidentele coronasteun vast, om op een objectieve
wijze te toetsen of maatschappelijke instellingen die gericht zijn op de gemeente Bunschoten
en die door de pandemiecontinuïteit- en/of liquiditeitsproblemen hebben en een verzoek tot
noodsteun doen, in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Vorig artikelSupermaan op Koninsdag
Volgend artikelKoningsdag