Het college stemt in met de bijzondere verkoopbepalingen starterswoningen op het vierde
eiland Rengerswetering. Het is de bedoeling dat 30 starterswoningen middels antispeculatiebeding, kettingbedingen zelfbewoningsplicht worden verkocht. Deze bijzondere
verkoopbepalingen gelden voor vijf jaren en zijn van belang, omdat deze woningen beneden
de werkelijke marktwaarde ter verkoop worden aangeboden. Het is daarbij de bedoeling dat
alleen starters op de woningmarkt hiervan profiteren en dat speculatie op de woningmarkt
voorkomen wordt. Mocht men toch voortijdig verkopen, dan geldt een terugbetalingsplicht van
het gesubsidieerde bedrag aan de gemeente. De gemeente bewaart deze gelden vervolgens
in een fonds voor starterswoningen, waarbij deze gelden aangewend kunnen worden voor
toekomstige maatregelen voor starters.

Vorig artikelSUVIS-bijdrage De Vlucht
Volgend artikelVerkoop grond Palingrokerssteeg