Het college neemt kennis van de door GBLT aangeleverde jaarrekening 2020,
begrotingswijziging 2021, de kadernota 2022 en de ontwerpbegroting 2022. De stukken
worden aangeboden aan de raad, vooruitlopendop de formele behandeling van de lijst van
ingekomen stukken op 27 mei 2021.

Vorig artikel5 mei: bevrijdingsdag
Volgend artikelvogeltelling Westdijk