In het kader van een gezond binnenklimaat zijn in de periode september en oktober 2020 alle
lokalen van alle schoolgebouwen gecontroleerd of de ventilatie voldoet aan het bouwbesluit.
Bij 1 lokaal vanDe Vlucht werd de gehanteerde norm niet gehaald, dat is inmiddels
verholpen. Voor de bekostiging hebben wij gebruik gemaakt van de landelijke
subsidieregeling SUVIS en de maximale 30% subsidie verleend gekregen. De overige 70%
van de kosten delen wij met VCO Bunschoten.

Vorig artikelvogeltelling Westdijk
Volgend artikelBijzondere verkoopbepalingen