De eigenaar van het pand aan de Spuistraat 74 heeft te kennen gegeven een stukje grond
aan de achterzijde van zijn pand van de gemeente aan te willen kopen. De verkoop past in
het bestemmingsplan, degrens aan de achterkant van het perceel wordt hiermee gelijk aan
het naast gelegen perceel en er blijft genoeg ruimte over voor het voetpad. Het college heeft
besloten deze grond met een oppervlakte van 24 m² te verkopen.

Vorig artikelBijzondere verkoopbepalingen
Volgend artikelChristenen voor Israël