Waarnemingen (239e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op maandag 3 mei 2021 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk geheelbewolkt, zuidwest 2-3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 7 ºC, opkomst 4 personen (corona beperking). Totaal 37 soorten en 233 vogels geteld. De met * genoemde soort is gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 19 jaar is nu 159 soorten.

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (4), Aalscholver (2), Blauwe Reiger (2), Knobbelzwaan (2), Brandgans (2), Grauwe Gans (32), Krakeend (25), Kuifeend (26), Slobeend (6♂), Wilde Eend (4), Bruine Kiekendief (1♂), Buizerd (1), Meerkoet (4), Waterhoen (2, met 1 op nest), Kievit (2), Kleine Mantel­meeuw (4), Kluut (8), Kok­meeuw (14), Scholek­ster (1*), Visdief (4), Zilvermeeuw (1), Holenduif (4), Houtduif (4), Gier­zwa­luw (6), Boeren­zwaluw (21), Graspieper (8), Kneu (2), Oeverzwaluw (9), Paapje (2, paartje, op de foto een vrouwtje), Putter (1), Rietgors (2♂), Roetzanger (2), Spreeuw (12), Tapuit (2, paartje), Veldleeuwerik (1), Witte Kwik­staart (4), Zwarte Kraai (7).

Vorig artikelIngekomen stukken GBLT
Volgend artikelSUVIS-bijdrage De Vlucht