De watersport in het Eemmeer heeft veel last van de overmatige groei van met name doorgroeid fonteinkruid. Het regelmatig maaien helpt niet of nauwelijks. Welke oplossingen zijn er die recht doen aande belangen van watersport, recreant en natuurliefhebber? Is een ingrijpende herinrichting van het Eemmeer (kosten ca. 67 miljoen euro) de oplossing? Deze vragen staan centraal tijdens een online discussie-avond op dinsdagavond 18 mei, georganiseerd door Vereniging Eemland300 en Stichting SDGHUB Nederland. Met presentaties van Stichting Maaien Waterplanten, Werkgroep Gooi & Omstreken en Natuurmonumenten.
De Stichting is op zoek gegaan naar een structurele oplossing en publiceerde onlangs een inspiratieboek‘Fundamentele bouwstenen voor een integrale inrichting van de randmeren.’ Stichting Maaien Waterplanten Randmeren wil een nieuw inrichtingsplan maken. Het idee is om een groot deel van het Eemmeer dieper te maken, zodat daar geen waterplanten kunnen groeien. Met de vrijkomende grond zouden elders stukken ondieper kunnen worden gemaakt, zodat daar een moeraszone wordt gecreëerd. De herinrichting kost circa 67 miljoen euro.
Het boek roept her en der kritische vragen op. Komen er bij het roeren in de bodem niet zoveel voedingsstoffen vrij dat de fragiele balans weer wordt verstoord en er opnieuw algenbloei optreedt? De minder diepe stukken van het Eemmeer zijn erg belangrijk voor foeragerende, rustende en ruiende watervogels. Maar met dit plan worden ze te diep of juist zo ondiep dat ze minder geschikt zijn voor watervogels. Wordt de nieuwe moeraszone niet zo aantrekkelijk voor ganzen dat de ganzenoverlast gigantisch zal toenemen?
Tijdens de discussieavond zal Kees Kooijman zijn ideeën voor de herinrichting van het Eemmeer uiteenzetten. Piet Spoorenberg en Jan Roodhart plaatsen daar kritische kanttekeningen bij. Vervolgens kunnen de deelnemers vragen stellen.
De digitale discussieavond vindt plaats op dinsdagavond 18 mei 2021, van 19.30-21.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via https://www.sdghub.nl

Vorig artikelSpakenburgse Dagen 2021 geannuleerd.
Volgend artikelNKC gaat opnieuw campers wegen