Op 10 februari 2021 zijn de VNG en Cedris een onderhandelaarsakkoord overeengekomen
met FNV en CNV over een nieuwe cao voor mensen met een arbeidsbeperking. Het VNGbestuur heeft het bereikte akkoordmet een positief advies voorgelegd. Het college heeft
besloten om in stemmen met het bereikte resultaat.

Vorig artikelRotonde… rustig aan
Volgend artikelROC Midden Nederland