Het college heeft een brief ontvangen van een aantal bewoners aan de Bilderdijkstraat met
het verzoek om het luiden van de grote klok van de gemeentetoren bij de St. Catharinakerk /
Hervormde kerk bijeen begrafenis te beperken. Bewoners geven aan dat door de toename
van het aantal begrafenissen hinder wordt ervaren van het monotone en indringende geluid.
In 2008 is via een collegebesluit een uitbreiding doorgevoerd voor de procedure van het
luiden van de klok bij begrafenissen en is het aantal keer luiden van de klok gelijkgetrokken
voor zowel algemene als eigen graven. Vanaf 2009 wordt bij elke begrafenis twee keer de
klok geluid. Het luiden van de grote klok is een belangrijke traditie in onze gemeenschap en
maakt deel uit van het publieke betoon van eerbied en respect, wat opgenomen is als
dienstverlening in ons begraafbeleid. Als gemeente hechten wij hier waarde aan om deze
traditie voort te zetten.
Om tegemoet te komen aan de omwonenden kan het aantal keren dat de klok luidt worden
gehalveerd door per begrafenis niet meer voorafgaand aan de rouwsamenkomst te luiden,
maar alleen na afloop daarvan tot de aankomst bij de begraafplaats.
Per 1 september 2021 wordt de procedure van het luiden van de grote klok bij een begrafenis
aangepast van twee keer luiden naar één keer luiden. De klok wordt enkel geluid op het
moment dat de rouwstoet na de dienst op weg is naar de begraafplaats en stopt als ze daar
zijn gearriveerd.

Vorig artikelRecht van eerste koop De Kronkels 2
Volgend artikelLeerplicht 2019-2020