Het college maakt nu geen gebruik van het recht tot eerste koop van grond en opstallen van
de Kronkels 2, maar stelt de voorwaarde dat het kettingbeding met daarin het recht tot eerste
koop, behoudvan parkeerplaatsen en behoud van bestemming bij de voorgenomen
overdracht woordelijk wordt mee getransporteerd.

Vorig artikelFiscale maatregelen ondernemersheffingen
Volgend artikelluiden van de klok