Dat de zorg kampt met een tekort aan mensen was al langer bekend, maar de coronacrisis maakte de druk op het personeel in onder andere de thuiszorg en in verzorgings- en verpleegtehuizen alleen nog maargroter. In 2022 wordt in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek een tekort verwacht van 5.617 verzorgenden en verpleegkundigen. Het tekort zal verder oplopen nu veel zorgverleners met pensioen gaan. Voor ROC Midden Nederland dé aanleiding om zij-instroomklassen te starten: er stromen aanmeldingen binnen van mensen uit heel Nederland, zowel met als zonder zorgervaring. Dit meldt ROC Midden Nederland.

“In september 2021 start een nieuwe klas met zij-instromers. Dat maakt dat we nu al vier ‘opleiden op maat-klassen’ hebben ingevuld sinds de start vorig jaar”, zegt Jos van der Eijk, directeur van het Gezondheidszorg College in Utrecht, onderdeel van ROC Midden Nederland. “Of je nu zorgervaring hebt of niet: iedereen die een overstap wil maken naar een andere branche én tegelijkertijd een bijdrage wil leveren aan een zeer relevant maatschappelijk vraagstuk, is van harte welkom.”

Zorgervaring is dus niet verplicht. Geïnteresseerden krijgen na aanmelding een capaciteitentest en een persoonlijke intake. Op basis daarvan worden persoonsgebonden leerdoelen opgesteld. Afhankelijk daarvan kun je binnen een half jaar tot twee jaar als verzorgende IG aan de slag.

Vorig artikelLedenraadpleging CAO aan de slag
Volgend artikelGewijzigde afvalinzameling