In de nacht van zaterdag 8 mei jl. is de tijdelijke verkeersdrempel in Eemdijk vernield door brandstichting. Deze drempel werd een paar dagen eerder geplaatst als onderdeel van een proefopstelling. Vanwegede vernieling en de onrust die is ontstaan, heeft de gemeente Bunschoten besloten de drempel te verwijderen. Ook wordt er aangifte gedaan voor het vernielen van de drempel.
Het was de bedoeling dat met deze proef de gemeente Bunschoten en bewoners ervaringen konden opdoen over de manier waarop de veiligheid daar kan worden vergroot. Na het uitwisselen van deze ervaringen, konden de uitkomsten daarvan worden meegenomen in de definitieve besluitvorming. Op dit moment denkt de gemeente Bunschoten na over de vraag op welke manier er een vervolg kan worden gegeven aan de proefopstelling.
Uit diverse klachten van bewoners van Eemdijk-Zuid bleek dat in dat gebied vaak te hard wordt gereden. Daarom is deze proefopstelling aangebracht. Eerder heeft de gemeente Bunschoten al snelheidsmetingen uitgevoerd en geconcludeerd dat de snelheid bijna structureel wordt overschreden. Naar aanleiding daarvan is samen met de bewoners besloten een tijdelijke drempel te plaatsen op de grens van de bebouwde kom en een wegversmalling even verderop binnen de bebouwde kom.

Vorig artikelControleer of uw ID-bewijs nog geldig is
Volgend artikelStand van zaken Vebowand