Het college heeft ingestemd met het Beheerplan Wegen 2022-2026 en stelt voor de financiering mee te nemen in de afweging in de kadernota 2022-2025. Het Beheerplan Wegen 2022-2026 beschrijft de kwaliteitvan de wegen in de gemeente Bunschoten en geeft een totaalbeeld van de maatregelen en kosten om de wegen in stand te houden. Het beheerplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Vorig artikelBotsing op Oostelijke Randweg
Volgend artikelInbraken dalen spectaculair, maar …