Het college stemde in met de aanvraag van de drie schoolbesturen (VCO, VVGO en Cordeoscholengroep) op basis van de experimenteerregeling regulier – speciaal onderwijs.Door intensieve samenwerking vanspeciale en reguliere scholen, kunnen scholen aan kinderen een zo thuisnabij mogelijk passende onderwijsplek bieden. SBO-school De Werf,
Groen van Prinstererschool en De Grondtoon werken hier gezamenlijk aan.

Vorig artikelInbraken dalen spectaculair, maar …
Volgend artikelGewijzigde openingstijden en afvalinzameling