Het college stemt in met de schriftelijke mededeling aan de commissie Ruimte “Rapportage WoningNet Eemvallei 2020”. In de schriftelijke mededeling komen aantallen en kengetallen aan de orde uit de regiorapportage,die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Bunschoten. Voor het jaar 2020 wordt geconstateerd dat het een goed jaar was met een flink hoger aantal beschikbaar gekomen sociale huurwoningen uit bestaande bouw (leegstand na vertrek vorige huurder) en nieuwbouw. Naast veel nieuwbouw heeft een deel van dit goede positieve resultaat ook te maken met de toepassing van de doorstroommaatregel, waarbij men voorrang kreeg voor een nieuwe sociale huurwoning als men een andere sociale huurwoning in Bunschoten achterlaat. In meerjarenperspectief wordt geconstateerd dat er de komende jaren meer sociale huurwoningen bij moeten komen om de sterk groeiende groep woningzoekenden in dit woningsegment goed te kunnen bedienen.

Vorig artikelTorenklokken blijven toch 2 keer luiden bij begrafenissen
Volgend artikelVisverwerker mag door produceren.