Waterschap Vallei en Veluwe zet in op het verhogen van de biodiversiteit om overlast van de eikenprocessierups te beperken. Het gebruik van het bestrijdingsmiddel Xentari wordt in 2021 sterk verminderden de volgende jaren volledig afgebouwd. Het waterschap geeft met dit besluit invulling aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, verhoging van de biodiversiteit en de zorgplicht in het kader van de volksgezondheid.
Waterschap Vallei en Veluwe gaat overlast door de eikenprocessierups tegen door de omgeving aantrekkelijker te maken voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. Er zijn en worden veel nestkasten voor vogels opgehangen, net als kasten voor vleermuizen die ’s nachts graag de tot vlinders volgroeide rupsen opeten. Ook wordt de begroeiing van bermen aantrekkelijker gemaakt voor de natuurlijke vijanden van de rupsen: mezen, boomklevers en kauwtjes. Het inzaaien van bloemrijke begroeiing, samen met het ophangen van de kastjes, zal de komende jaren een steeds meer positief effect hebben op de aantallen vogels en vleermuizen, die de rupsen en eikenprocessievlinders eten.

Vorig artikelUittip: Viltworkshops
Volgend artikelMeiactie. Moldavië heeft uw steun nodig.