In Nederland worden op woensdag 26 mei rond de 500.000 jonge palingen uitgezet. Het gaat hierbij om een herbevolking in opdracht van het ministerie van LNV om de Nederlandse palingstand te vergroten,als onderdeel van het Europese herstelprogramma.
De palingstand toont voorzichtige tekenen van herstel sinds 2011, na de inwerkingtreding van de Europese Aalverordening. De uitzet van grote hoeveelheden jonge palingen draagt daar vermoedelijk aan bij. Sinds 2011 stijgt de aanwas van jonge paling aan de Europese kusten (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Europese kusten ondoordringbaar zijn voor de 1,5 miljard jonge palingen die naar schatting aankomen, wordt een deel opgevangen en verdeeld over heel Europa.

De jonge palingen die woensdag in Nederland worden uitgezet, komen vanuit een Nederlandse kwekerij waar ze enkele maanden in quarantaine zijn geweest om aan te sterken. Ze worden dan pootaal genoemd. De jongen begonnen hun leven echter in de riviermondingen van Frankrijk als geheel doorzichtige glasaaljes, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) werden geboren.

Voorafgaand aan de uitzet worden monsters van de duidenden jonge palingen geteld, gewogen en gecontroleerd op gezondheid/ kwaliteit.

Vorig artikelCoronanieuws
Volgend artikelVrouwenvoetbal