Op verschillende plaatsen in Nederland zijn op woensdag 26 mei in totaal rond de 500.000 jonge palingen uitgezet. Deze grootschalige actie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV om deNederlandse palingstand te vergroten en vormt een onderdeel van het Europese herstelprogramma. De palingen zijn uitgezet in Friesland, in het Zwartewater, het Amstelmeer en in de Kromme Mijdrecht.
De honderdduizenden jonge palingen die in Nederland zijn uitgezet, werden opgevangen in de riviermondingen van Frankrijk als geheel doorzichtige glasaaljes. Ze zijn daar op de golfstroom naar toe gedreven, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) zijn geboren. Vanuit Frankrijk zijn ze naar een Nederlandse kwekerij gebracht, waar ze enkele maanden in quarantaine verbleven om aan te sterken. Deze wat sterkere jonge paling, die pootaal wordt genoemd, heeft naar verwachting een goede overlevingskans in onze natuur.
Wanneer de jongen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de geselecteerde gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen, dat vervolgens na een tot twee jaar weer aan de Europese kusten wordt verwacht.

Vorig artikelRondje met Pit: wandel of fiets je mee?
Volgend artikelTechnische aanpassing verordening leerlingenvervoer