Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een regeling (verordening) voor het leerlingenvervoer vast te stellen. Het college heeft ingestemd om de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bunschoten 2021 –ingaande 1 mei 2021 – ter vaststelling door te geleiden naar de raad.
Daarnaast stelt zij de raad voor om de Verordening Leerlingen gemeente Bunschoten 2015 gelijktijdig in te trekken. In de nieuwe verordening is een technische wijziging verwerkt namelijk het laten vervallen van het drempelbedrag voor ouders/verzorgers van leerlingen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer naar (speciaal) basisonderwijs. Deze wijziging heeft
geen gevolgen voor deze ouders/verzorgers.
Met deze technische wijziging wordt uitvoering gegeven aan de uitvoering van een aangenomen motie (Drempelbedrag Leerlingenvervoer) van de raad op 29 oktober 2020 tijdens de kerntakendiscussie.

Vorig artikelUitzetten jonge palingen
Volgend artikelTouwtjespringestafette