Het bouwrijp maken van Zuiderland (4e eiland van woonwijk Rengerswetering) is in uitvoering. Om het wooneiland te voorzien van ontsluitingsmogelijkheden over de watergangen moeten verbindingen over hetwater worden gemaakt. Voor de noodzakelijke verbindingen tussen Oostelijke Randweg en het zuidelijke wooneiland (Noordelijke Kampen) zijn ontwerpen voor de bruggen en een doorvaarbare duiker gemaakt. Het college heeft de ontwerpen goedgekeurd. Er kan worden gestart met de nadere uitwerking voor een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Vorig artikelAlternatieve Sportdag
Volgend artikelBoekenweek