Het college heeft het ”Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2021 – 2025” vastgesteld. In dit
beleidsplan zijn de keuzes en prioriteiten voor de gladheidsbestrijding in de gemeente
Bunschoten vastgelegd.Het beleidsplan vormt de basis voor het jaarlijks op te stellen
”Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding”. Het beleidsplan wordt in juli ter vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad.

Vorig artikelUitvoeringsplan nascheiding
Volgend artikelUittip: ‘Los in het Bos’