Het college heeft de Jaarverantwoording kinderopvang in Bunschoten 2020 vastgesteld. Het
verslag vermeldt de resultaten van de inspecties die de gemeente heeft laten uitvoeren door
de GGD regio Utrechtbij alle kinderopvangvoorzieningen. Dit zijn kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Door Corona zijn er minder inspecties
uitgevoerd dan gebruikelijk, doordat veel toezichthouders kinderopvang van de GGD zijn
ingezet in het Coronabedrijf en in periode waren kinderopvangvoorzieningen gesloten. Er is
gewerkt met een prioritering om de meest urgente locaties te bezoeken.

Vorig artikelTestbus GGD achter het gemeentehuis
Volgend artikelSlang in auto