Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad hebben wethouder Huig van Barneveld, senior ontwikkelingsmanager Dick Boekhout namens BPD en adjunct-directeur Henri Pleizier namens Aalberts OntwikkelingBV op donderdag 3 juni 2021 de samenwerkingsovereenkomst voor het zesde eiland van Rengerswetering getekend. Met het sluiten van deze overeenkomst is weer een stap gezet in het continueren van de woningbouw in de uitbreidingswijk van Bunschoten.

In de overeenkomst is afgesproken dat de partijen in de gebiedsontwikkeling samen gaan optrekken. Hierbij neemt de gemeente het voortouw in het bouwrijp maken en de inrichting van de openbare ruimte van het nieuwe woongebied. Aalberts en BPD zullen op hun beurt in de periode 2025-2028 de woningen ontwikkelen, verkopen en realiseren. Beoogd wordt om weer een gevarieerd woningprogramma aan te bieden, waarmee verschillende doelgroepen worden bediend.

Aalberts en BPD zijn bekende partijen binnen Bunschoten. BPD heeft in het verleden al diverse woningen gebouwd in onder meer de wijk Koenraadswetering. Aalberts is verantwoordelijk voor het recente woningbouwproject Het Ensemble en voor 24 vrije sectorwoningen op het vierde eiland van Rengerswetering in de vorm van het project Wonen in fier.

De planontwikkeling van Rengerswetering verloopt voorspoedig. Op dit moment wordt het vierde eiland bouwrijp gemaakt en de verkoop van de eerste woningen op dit eiland is gestart. Vanwege de grote vraag naar woningen, en de vooruitzichten op de middellange termijn, hebben de genoemde partijen besloten om alvast afspraken te maken over de samenwerking voor het zesde eiland.

De komende tijd gaat de gemeente eerst aan de slag met de planvorming voor de eilanden vijf, zes en zeven als geheel. Hierbij zal de eilandenstructuur van het masterplan Rengerswetering verder worden vertaald naar een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan gaat dan de basis vormen voor de nadere uitwerking die per eiland zal gaan plaatsvinden, waarbij begonnen wordt met het vijfde eiland. Verder wordt ook gestart met het overleg over de samenwerking met de andere grondeigenaar binnen het plangebied van Rengerswetering eiland zes.

Vorig artikelLente
Volgend artikelBinnenlocaties weer open