Leuk om te merken dat deze activiteit kennelijk wordt gewaardeerd door de deelnemers.Ook nu viel het weer op dat het niet uit maakt of je wel of niet een ervaren vogelaar bent: iedereen heeft ogen enoren en kan daarmee vogels spotten. Degenen die veel soorten kennen zijn graag bereid anderen te helpen met de herkenning. Dat gaat allemaal in een gezellige en gemoedelijke sfeer. Heel leuk om aan mee te doen en voor iedereen toegankelijk!

Het was de vierde keer dat we deze telling uitvoerden, geinig dat we steeds weer nieuwe soorten te zien krijgen. Deze keer maar liefst negen soorten die we op deze plek nog niet eerder hebben waargenomen tijdens de tellingen: ooievaar, rietzanger, rietgors, kleine mantelmeeuw, zwarte kraai, huismus, steenuil, zwartkopmeeuw en lepelaar. De laatste drie zijn de zeldzaamste van de negen; de zwartkopmeeuw wordt sinds een paar jaar regelmatig in de polders rond Bunschoten gezien.
De volgende telling is op 3 juli van 9.00 – 10.00 uur. Iedereen is welkom!

Vorig artikelBedenk een naam voor het fitpark
Volgend artikelOnderzoek naar langere grafrust en uitbreiding begraafcapaciteit