Op maandagavond 14 juni vindt van 19.30 tot 20.30 uur een gezamenlijke raadsbijeenkomst plaats van de gemeenteraden van Baarn, Bunschoten en Soest. Tijdens deze online vergadering worden de resultatenvan de ‘Stip op de horizon voor BSS’ gepresenteerd door TwynstraGudde.

Deze partij heeft de afgelopen weken samen met de drie gemeenten gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld van de doorontwikkeling in de samenwerking op het gebied van uitvoering van het Sociaal domein. Op maandag 14 juni kijken zij samen met de raadsleden naar de huidige en gewenste situatie en mogelijke scenario’s voor de realisatie daarvan.

De gezamenlijke raadsbijeenkomst vindt online plaats via Zoom en wordt live uitgezonden via het YouTube-account ‘Gemeenteraad Bunschoten’. Wilt u graag meekijken? Ga dan op de dag van de vergadering naar de homepage van deze website en klik in het groene vakje op ‘Livestream vergaderingen’.

Vorig artikelVlincderwandeling IVN Bunschoten
Volgend artikelBallonnen