Uit onderzoek blijkt dat het riool in de Almarestraat, Rikkert Jacobstraat en Koenraadstraat niet voldoende doorstroomt. Daarom is besloten het riool in deze buurt te vervangen om dit probleem te verhelpen.De werkzaamheden starten midden juni en worden in september van dit jaar afgerond.

In deze periode vervangt Vitens in de straten tegelijkertijd de leidingen op enkele plaatsen. De weg waarin het riool zich bevindt, wordt bestraat met nieuwe gebakken klinkers. Ook de stoepen worden herstraat.

Het hoofdriool in de straat bestaat nu uit één buis, waarin vuilwater en regen worden ingezameld. Dit zogenaamde gemengde stelsel wordt vervangen door twee buizen, waardoor vuilwater en regen gescheiden worden. Regenwater is namelijk schoon en wordt op deze manier aangesloten op het hemelwaterriool, zoals de gemeente dat ook graag wil doen met de dakvlakken van de woningen.

Vorig artikelLente
Volgend artikel