De rechtsbijstandverlener van een inwoner van Bunschoten heeft bezwaar gemaakt tegen
een door het college verleende omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning is
verleend voor het verspreiden vanbagger en het opnieuw inzaaien van een perceel gelegen
aan de Fokjesweg. Het bezwaarschrift is voor advies in handen gesteld van de commissie
bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het verzoek om een
proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college heeft dit advies overgenomen en besloten
het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het verzoek om een
proceskostenvergoeding af te wijzen.

Vorig artikelAanpassing beheerplan sport
Volgend artikelUittip: bloemenpluktuin