Vanuit de provincie Utrecht is onderzoek gedaan naar arbeidsmigranten en huisvesting voor arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeenten. Het rapport geeft een goed beeld dat Bunschoten hier op de juistewijze mee omgaat.

Arbeidsmigranten verblijven voor een korte of langere termijn in Nederland en zijn voor de (lokale) economie van groot belang. Verschillende bedrijven in onze gemeente kunnen zonder de inzet van deze arbeidsmigranten hun bedrijfsvoering niet uitvoeren. Passende huisvesting is daarom belangrijk.

Uit het rapport blijkt dat 90% van de gehuisveste arbeidsmigranten ook in Bunschoten werkzaam is. Het is de verwachting dat het aantal arbeidsmigranten de komende jaren nog zal groeien. De gemeente houdt hier rekening mee in de planvorming en het rapport kan een basis vormen voor eventuele particuliere initiatieven.

Onlangs heeft de gemeenteraad van Bunschoten unaniem ingestemd met de komst van een tweede logiesgebouw op industrieterrein De Kronkels. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend. Dit logiesgebouw moet voorzien in goede woonvoorziening voor arbeidsmigranten. Daarnaast is het de bedoeling dat het de druk op de woningmarkt vermindert.

Benieuwd naar het hele rapport? U kunt het downloaden via www.bunschoten.nl/rapport-arbeidsmigranten

Vorig artikelUittip: Stadsboerderij de Vosheuvel
Volgend artikelRotonde in beeld