De coronamaatregelen hebben de rijscholenbranche hard getroffen. Tijdens de lockdowns mochten rijscholen geen rijlessen geven en konden er geen examens worden afgenomen. Veel jongeren hadden last vandeze beperkingen. TeamAlert wilde via een enquête van jongeren achterhalen welke invloed de coronamaatregelen op hun rijlessen en examens hebben gehad.
Uit de vragenlijst, die door 390 jongeren werd ingevuld, blijkt dat ruim 95% van de ondervraagden last heeft gehad van de coronamaatregelen. Het merendeel van deze jongeren had te maken met rijlessen die werden geschrapt of uitgesteld (76%) of van een gesloten rijschool (45%). Ook gaf 40% aan dat hun theorie- of praktijkexamen door de coronacrisis werd uitgesteld. Bijna twee derde van de jongeren zegt dat zij door deze maatregelen meer rijlessen nodig hebben gehad en één op de vijf denkt dat zij daardoor zijn gezakt voor hun praktijkexamen.
Door de coronacrisis heeft het CBR veel theorie- en praktijkexamens in te halen. Verwacht wordt dat dit in de komende maanden leidt tot langere wachttijden. Om de wachttijden in te korten, worden extra examinatoren aangenomen en worden rijscholen door het CBR aangespoord om hun leerlingen pas examen te laten doen als zij een hoge kans van slagen hebben. Door deze acties zijn extra maatregelen voorlopig niet nodig.
De lange wachtrijen houden veel jongeren niet tegen om hun rijbewijs te willen halen. Uit de vragenlijst komt naar voren dat bijna de helft (45%) van deze jongeren het halen van hun rijbewijs niet uitstelt, rijlessen blijft volgen en gewoon examen wil doen.
Het CBR staat voor een opgave om de uitgestelde examens in te halen. Daarom is het belangrijk dat de organisatie in gesprek blijft gaan met jongeren om te zoeken naar de juiste oplossingen van het probleem. Daarnaast is het van belang dat rijscholen helder communiceren aan hun leerlingen over de recente de situatie. Als zij aangeven dat een opleiding langer kan duren dan verwacht vanwege de coronacrisis, dan worden leerlingen minder snel verrast door de langere wachtrijen en eventueel hogere kosten van de opleiding.

Vorig artikelScootmobieltraining
Volgend artikelOuders langs de lijn….