Tegenstanders van het plaatsen van windmolens in de Eempolder hebben een petitie aan geboden aan de burgemeester van Baarn. Met 2036 ondertekenaars is de petitie een groot succes geworden en geeft hetde gemeentebesturen van de Eempolder verenigd in de regio RES Amersfoort helder en duidelijk het signaal dat deze windmolens door de bewoners niet gewenst zijn.
Heel veel organisaties zoals Natuurmonumenten, LTO, Vereniging vrij Polderland, Stichting behoud de Eemvallei en meerdere particuliere initiatiefnemers hebben krachtig de gemeentebesturen laten weten dat het plaatsen van windturbines in de Eempolder geen goede oplossing is maar wel zonnepanelen op verharde ondergronden, zoals langs en/of boven snelwegen, daken op fabrieken, stallen, huizen, kantoren en parkeerplaatsen.

In de petitie werd geconstateerd:
. dat er 24×7 geluidsoverlast is tot ver in de Cemeente Baarn
. dat het windplan een rampzalige uitwerking heeft op het open landschap en dodelijk is voor weidevogels
. dat de rust- en natuurbeleving voor bewoners, wandelaars en fietsers in het gebied ernstig wordt verstoor
. dat windmolens zorgen voor horizonvervuiling
. dat er ernstige gezondheidsklachten optreden tot ver in de omgeving (zie RIVM onderzoek)

Het verzoek was dat de Gemeente Baarn en de samenwerkende gemeentes welke vertegenwoordigd zijn in de RES regio Amersfoort geen medewerking te verlenen of inítiatieven te ontplooien om windmolens te plaatsen in de
Eempolder.
En aan de initiatiefnemers om alle voorbereidende activiteiten voor windmolens in de Eempolder te staken; zodat
onherstelbare schade wordt voorkomen en de open Eempolder behouden blijft voor natuur, weidevogels,
duurzame landbouw en recreatie.
De handtekeningen kwamen uit: Baarn, Eemnes, Soest, Amersfoort, Hoogland, Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk, Huizen, Hilversum en Laren

Vorig artikelMeerderheid tieners wil coronaprik
Volgend artikelZe varen weer