Waarnemingen (241e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op maandag 5 juli 2021 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk zwaarbewolkt, zuid 2 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 16 ºC, opkomst 3 personen. Totaal 36 soorten en 414 vogels geteld. In rood de soort die dit jaar voor het eerst is gezien.

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (2), Aalscholver (24), Brandgans (7), Grauwe Gans (106), Grote Canadese Gans (15), Kleine Canadese Gans (), Indische Gans (), Kleine Rietgans (), Kolgans (), Magelhaengans (), Bergeend (11), Krakeend (1♀), Kuifeend (1♀), Wilde Eend (9), Bruine Kiekendief (♀+♂), Buizerd (1), Meerkoet (7), Waterhoen (1), Kievit (7), Kleine Mantel­meeuw (10), Kluut (12), Kokmeeuw (14), Tureluur (2), Visdief (2), Zilvermeeuw (1), Holenduif (7), Houtduif (3), Koekoek (2), Gier­zwaluw (19), Boeren­zwaluw (10), Ekster (1), Gras­pieper (3), Groenling (3), Huismus (30), Kleine Ka­rekiet (1♂), Oeverzwaluw (1), Put­ter (2), Rietgors (4), Rietzanger (1♂), Ringmus (12), Snor (0), Spreeuw (76), Witte Kwikstaart (5).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelToegang IJsselmeervogels-De Graafschap
Volgend artikelVerlenging TONK-regeling