De Stichting Monumenten Bunschoten heeft aan de gemeente gevraagd of zij de Ouwe Sjool mogen verkopen aan Heinen & Hopman Beheer B.V. Het college heeft besloten om geen gebruik te maken van het rechtvan eerste koop en toestemming te verlenen aan de Stichting Monumenten Bunschoten (SMB) de grond met opstal aan de Kerkstraat 7 door te verkopen
aan Heinen & Hopman Beheer B.V. en de naaste bewoner aan de Weidelaan onder voorwaarde dat conform het kettingbeding onder andere de restauratieverplichting, het recht van eerste koop en het kettingbeding onverkort aan Heinen & Hopman Beheer BV wordt doorgelegd;
Verder heeft het college toestemming verleend om de restauratietermijn met 2 jaar te verlengen tot 1 september 2023.

Vorig artikelVerzoek om planschade met betrekking tot bouw appartementencomple
Volgend artikelKVK Signaleert: ondernemingen coronatests sterk toegenomen