Het college heeft besloten de houten fiets- en voetgangersbrug tussen de Spuistraat en de
Kerstraat, nabij de Noorderkerk later dit jaar te vervangen. Voor het vervangen van de brug is
een omgevingsvergunningnodig. De betrokkenen, waaronder de omwonenden, worden via
de gebruikelijke kanalen geïnformeerd over deze omgevingsvergunning voor het vervangen
van de brug. Mede op basis van het advies van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit
Bunschoten wordt gekozen voor een volledig houten brug.

Vorig artikelVoorontwerpbestemmingsplan
Volgend artikelUittip: Zomeravondconcert