Het college stemt in met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein De KronkelsZuid’. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt in procedure gebracht, met het voeren van
inspraak en vooroverleg. Viaeen publicatie op de gemeentepagina en de website wordt
bekendheid gegeven aan het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan

Vorig artikelIVN Vlinderwandeling
Volgend artikelVervangen houten brug