Het college stemt in met de tweede wijziging van de Legesverordening Bunschoten 2021. De tarieven voor een Nederlandse Identiteitskaart worden met enige Euro’s verhoogd en er wordt een afzonderlijk tariefge├»ntroduceerd voor de vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod. De aanpassing hangt samen met de introductie van
vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart. Ook de horeca artikelen in de Legesverordening worden tekstueel aangepast vanwege de aanpassing van de Drank- en Horecawet naar Alcoholwet. De inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening hangt samen met de randvoorwaarden dat hogere Rijksregelgeving in werking treedt. Voor de
Alcoholwet is dat 1 juli en voor de aanpassingen Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet is dat 2 augustus 2021.

Vorig artikelUittip: Zomeravondconcert
Volgend artikelDe Boei