De gemeenteraad heeft op 8 juli het Uitvoeringsplan nascheiden afval vastgesteld. Vanaf januari 2022 gaat de gemeente Bunschoten over op het nascheiden van afval. Dan mag u het restafval bij het PMD (plasticen metalen verpakkingen en drankenkartons) doen. De andere afvalstromen blijft u wel apart inzamelen.
Ook gaat u één vast tarief betalen voor uw afval. Er geldt vanaf 2022 geen apart tarief meer voor het storten van restafval. U betaalt dan een vast bedrag voor een één- of meerpersoonshuishouden. Dit plan is opgenomen in het coalitieakkoord. Uit de gehouden enquêtes is gebleken dat het grootste deel van de inwoners het betalen per zak restafval graag wil afschaffen.
Het nieuwe systeem gaat vanaf januari 2022 in. Na het inzamelen van het restafval met PMD wordt het PMD machinaal gescheiden van het restafval om het te kunnen recyclen. Mensen met afvalcontainers aan huis gebruiken de PMD-container straks ook voor restafval. Bewoners van hoogbouw en woningen zonder tuin gebruiken de ondergrondse container vanaf dat moment zowel voor restafval als voor PMD. De andere afvalstromen, zoals het groente, fruit- en tuinafval (GFT), papier, glas en textiel blijft u apart inzamelen. Dit is belangrijk, omdat het PMD anders vervuild raakt en niet goed van het restafval gescheiden kan worden.
Woont u in hoogbouw of heeft u een kleine tuin? Dan is het belangrijk dat u van een GFT-voorziening gebruikmaakt voor het groente, fruit- en tuinafval. Voor de kwaliteit van het nascheidingsproces is het van belang dat er zo min mogelijk “vies” GFT in het restafval zit. Daarom wordt gelijktijdig met de invoering van nascheiding ingezet op het breder faciliteren van de GFT-inzameling bij hoogbouwcomplexen en woningen die geen ruimte hebben voor een eigen GFT-minicontainer. De gemeente wil de inzameling van GFT faciliteren door bij deze locaties een gezamenlijke container te plaatsen.
Graag inventariseren wij de behoefte aan een dergelijke GFT-voorziening bij hoogbouwcomplexen en woningen met een kleine tuin. Daarom vragen we u, als u nog geen GFT-voorziening heeft, dit voor 1 september 2021 kenbaar te maken bij Rieneke Gerkema via 033 – 299 1411 of r.gerkema@bunschoten.nl.

Vorig artikelGeen reisdocumenten aanvragen op 29 en 30 juli
Volgend artikelHoogwater verwacht in werkgebied Waterschap Vallei en Veluwe