Het college heeft het Communicatiebeleidsplan 2021 –2025 vastgesteld.
De gemeente Bunschoten zet actief in op communicatie, met name met inwoners, bedrijven
en belanghebbenden binnen de gemeente, maarook binnen de gemeentelijke organisatie
zelf. In dit Communicatiebeleidsplan worden de beleidsuitgangspunten voor de communicatie
vanuit de gemeente Bunschoten in de periode 2021-2025 geformuleerd. Daarmee
actualiseert de gemeente enerzijds het voorgaande Communicatiebeleidsplan en werkt deze
uitgangpunten uit in een concrete communicatieaanpak en een contentstrategie.

Vorig artikelJe raakt er niet LOS van
Volgend artikelWerkzaamheden Overtoom officieel van start