In de gemeente brandt in de donkere uren de openbare verlichting. Momenteel wordt deze
openbare verlichting van CityTec ‘geleased’. In de afgelopen jaren is al een deel in
gemeentelijk eigendom geworden.Om de huidige overeenkomst aan te passen aan de
ontwikkelingen en de wet- en regelgeving wordt aan de commissie Ruimte een keuzetraject
voorgelegd om opiniërend te bespreken. Het college heeft goedkeuring gegeven aan het
opiniërende stuk en stelt deze beschikbaar aan de commissie. Afhankelijk van de keuze van
de commissie wordt het traject vervolgd.

Vorig artikelDierenPark Amersfoort
Volgend artikelExplosie van wespen?